Onbeperkt chatten met kuisvrouwen, deze maand €10

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor deze website, de onderneming achter deze website en alle overige websites van deze onderneming hierna te noemen JuanPescador.

JuanPescador faciliteert gebruikers in het presenteren en vinden van diensten. Personen en bedrijven kunnen als dienstverlener en/of als klant via deze site onderling contact hebben. Over de inhoud van dit contact, de inhoud van de presentatie en alle verplichtingen die daar uit voort kunnen vloeien geldt dat JuanPescador op geen enkele manier betrokken is. Gebruikers zijn zelf, naast de nakoming van onderlinge afspraken, verantwoordelijk voor naleving van de voor hen geldende wet en regelgeving. JuanPescador kan, zonder verdere uitleg, aankondiging en zonder erkenning van enige aansprakelijkheid, gebruikers toegang weigeren tot haar website en systemen evenals publicaties van gebruikers weren of verwijderen.

Ten aanzien van de werking van de websites en de bescherming van de gegevens van gebruikers in deze websites is JuanPescador gehouden om een inspanning te leveren om de bescherming van deze gegevens en privacy naar eigen inzicht zo goed mogelijk vorm te geven en te bewaken.

Daar waar aanvullende diensten op deze websites worden aangeboden zoals betaaldiensten dan geldt dat deze plaats vinden op basis van de voorwaarden van de partij die deze diensten verzorgen. JuanPescador is gehouden om daar waar nodig transparant mee te werken bij het adresseren van een probleem en vinden van oplossingen.

Met het gebruik van de website verklaar je akkoord te zijn met deze voorwaarden.